Parallelgreifer

CABL-010

Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails
gripper_series DCT|CT|RA|RUA|3P|PPC|REP|RPC|RTH|RDH|RP|RP|RPL|RPLC|RP|DPL|DGC|RPW|DPW|DPP|DPG|DPDS|DPDL|CP|2P|RPE|G110|G120|REP|RP
Verwendete Lineareinheiten-Serien T110|DLB|DLT|MPS
Gripper-Series DCT|CT|RA|RUA|3P|PPC|REP|RPC|RTH|RDH|RP|RP|RPL|RPLC|RP|DPL|DGC|RPW|DPW|DPP|DPG|DPDS|DPDL|CP|2P|RPE|G110|G120|REP|RP
Slide-Series T110|DLB|DLT|MPS
Zubehör-Typ Quick Disconnect, Kabellänge
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
283-HTS_TARIFF_CODE 85444290
Verwendet mit Lineareinheiten-Modellen T110-06M|T110-08M|T110-12M|T110-16M|T110-20M|T110-25M|DLB-06M-B|DLB-06M-L|DLB-08M-B|DLB-08M-L|DLB-10M-B|DLB-10M-L|DLB-12M-B|DLB-12M-L|DLB-16M-B|DLB-16M-L|DLB-20M-B|DLB-20M-L|DLB-25M-B|DLB-25M-L|DLB-06M-T|DLB-06M-U|DLB-08M-T|DLB-08M-U|DLB-10M-A|DLB-10M-U|DLB-12M-A|DLB-12M-U|DLB-16M-A|DLB-16M-U|DLB-20M-N|DLB-20M-R|DLB-20M-U|DLB-25M-N|DLB-25M-R|DLB-25M-U|DLM-07|DLM-09|DLM-12|DLT-06M-B|DLT-06M-E|DLT-06M-L|DLT-08M-B|DLT-08M-E|DLT-08M-L|DLT-10M-B|DLT-10M-E|DLT-10M-L|DLT-12M-B|DLT-12M-E|DLT-12M-L|DLT-16M-B|DLT-16M-E|DLT-16M-L|DLT-20M-B|DLT-20M-E|DLT-20M-L|DLT-25M-B|DLT-25M-E|DLT-25M-L|DLT-06M-T|DLT-06M-U|DLT-08M-T|DLT-08M-U|DLT-10M-A|DLT-10M-U|DLT-12M-A|DLT-12M-U|DLT-16M-A|DLT-16M-U|DLT-20M-N|DLT-20M-R|DLT-20M-U|DLT-25M-N|DLT-25M-R|DLT-25M-U|MPS-1M|MPS-2M
Rotary_Products_used_on DRF-75M|DRF-94M|DRF-106M|DRF-131M|DRG-75M|DRG-94M|DRG-106M|DRG-131M|RR-18|RR-28|RR-36|RR-46|RR-56|RR-66|
Grippers_Products_used_on DCT-12M|DCT-12M RE|DCT-16M|DCT-16M-RE|DCT-20M|DCT-20M-RE|DCT-25M|DCT-25M-RE|CT-32M|CT-32M -RE|CT-40M|CT-40M-RE|CT-50M|CT-50M-RE|RA-5|RA-6|RA-7|RA-8|RA-15|RA-25|RUA-62M|RUA-82M|RUA-112M|6003P|8003P|11003P|PPC-12|PPC-25|PPC-34|REP-63|REP-83|REP-113|RPC-315|RPC-320|RPC-331|RPC-344|RPC-356|RPC-368|RTH-1M|RTH-2M|RTH-3M|RTH-4M|RTH-5M|RTH-6M|RTH-7M|RTH-8MRDH-1M|RDH-2M|RDH-3M|RDH-4M|RDH-5M|RDH-6M|RDH-7M|RDH-8M|RDH-1M-L|RDH-2M-L|RDH-3M-L|RDH-4M-L|RDH-5M-L|RDH-6M-L|RDH-7M-L|RDH-8M-|LRP-11|RP-12|RP-15|RP-17|RP-18|RP-19|RP-05|RP-10|RPL-1|RPL-2|RPL-3|RPL-4|RPLC-1|RPLC-2|RPCL-3|RPCL-4|RPS-11|RPS-12|RPS-15|RPS-17|RPS-18|DPL-2520|DPL-2535|DPL-3230|DPL-3250|DPL-4040|DPL-4070|DGC-25|DGC-45|DGC-65|GC-85|RPW-250(M)|RPW-375(M)-1|RPW-375(M)-2RPW-500(M)-1|RPW-500(M)-2|RPW-625(M)-1|RPW-625(M)-2|RPW -750|DPW-250M-1|DPW-250M-2|DPW-375M-1|DPW-375M-2|DPW-500M-1|DPW-500M-2|DPP-10M-06|DPP-10M-12|DPP-14M-15|DPP-14M-25|DPP-20M-25|DPP-20M-38|DPP-28M-31|DPP-28M-50|DPG-10M-1|DPG-10M-2|DPG-10M-3|DPG-10M-4|DPDS-047M|DPDS-056M|DPDS-088M|DPDS-125M|DPDS-175M|DPDS-250M|DPDL-047M|DPDL-056M|DPDL-088M|DPDL-125M|DPDL-175M|DPDL-250M|CP-1|CP-1-C|CP-2|CP-2-C|CP-3|CP-3-C|CP-4|CP-4-C|6002P|6002P-C|8002P|8002P-C|11002P|11002P-C|RPE-100|RPE-101|G110-08M|G120-08M|G110-11M|G120-11M|G110-18M|G120-18M|G110-25M|G120-25M|REP-62|REP-62-C|REP-82|REP-82-C|REP-112|REP-112-C|RP-50P|RP-100P|RP-25P|RP-35P|RP-40P|RP-43P
Produkt Typen Quick Disconnect, Kabellänge
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
rotary_series DRF|DRG|RR
Rotary-Series DRF|DRG|RR
Back to Top