Schubschlitten

OHSN-017

M8 NPN Magnetfeldsensor m/Qk. Disc.*
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails
PublishedDate 1709328248000
PRODUCT_WEIGHT_LBS 0.0265
Download Data Sheet https://media.destaco.com/assetbank-destaco/assetfile/2580.pdf
Verwendete Lineareinheiten-Serien DLM|DLT
Slide-Series DLM|DLT
gripper_series DCT|CT|RA|RUA|REP|RPC|RTH|RDH|RPL|RPLC|DPL|GC|DPW|DPP|DPG|DPDS|DPDL|DPE|84N1|84N5
Verwendet mit Lineareinheiten-Modellen |DLM-07|DLM-09|DLM-12|DLT-06M-B|DLT-06M-E|DLT-06M-L|DLT-08M-B|DLT-08M-E|DLT-08M-L|DLT-10M-B|DLT-10M-E|DLT-10M-L|DLT-12M-B|DLT-12M-E|DLT-12M-L|DLT-16M-B|DLT-16M-E|DLT-16M-L|DLT-20M-B|DLT-20M-E|DLT-20M-L|DLT-25M-B|DLT-25M-E|DLT-25M-L|
283-HTS_TARIFF_CODE 85365019
Zubehör-Typ Magnetfeldsensor
DistributorGroup Robohand Gripping Solutions
Gripper-Series DCT|CT|RA|RUA|REP|RPC|RTH|RDH|RPL|RPLC|DPL|GC|DPW|DPP|DPG|DPDS|DPDL|DPE|84N1|84N5
Produktfunktion Robohand
Rotary-Series DRF|DRG|RR
Grippers_Products_used_on DCT-12M|DCT-12M RE|DCT-16M|DCT-16M-RE|DCT-20M|DCT-20M-RE|DCT-25M|DCT-25M-RE|CT-32M|CT-32M -RE|CT-40M|CT-40M-RE|CT-50M|CT-50M-RE|RA-5|RA-6|RA-7|RA-8|RUA-62M|RUA-82M|RUA-112M|REP-63|REP-83|REP-113|RPC-315|RPC-320|RPC-331|RPC-344|RPC-356|RPC-368|RTH-1M|RTH-2M|RTH-3M|RTH-4M|RTH-5M|RTH-6M|RTH-7M|RTH-8M|RDH-1M|RDH-2M|RDH-3M|RDH-4M|RDH-5M|RDH-6M|RDH-7M|RDH-8M|RDH-1M-L|RDH-2M-L|RDH-3M-L|RDH-4M-L|RDH-5M-L|RDH-6M-L|RDH-7M-L|RDH-8M-L|RPL-1|RPL-2|RPL-3|RPL-4|RPLC-1|RPLC-2|RPCL-3|RPCL-4DPL-2520|DPL-2535|DPL-3230|DPL-3250|DPL-4040|DPL-4070|GC-105|DPW-250M-1|DPW-250M-2|DPW-375M-1|DPW-375M-2|DPW-500M-1|DPW-500M-2|DPP-10M-06|DPP-10M-12|DPP-14M-15|DPP-14M-25|DPP-20M-25|DPP-20M-38|DPP-28M-31|DPP-28M-50|DPG-10M-1|DPG-10M-2|DPG-10M-3|DPG-10M-4|DPDS-047M|DPDS-056M|DPDS-088M|DPDS-125M|DPDL-047M|DPDL-056M|DPDL-088M|DPDL-125M|DPE-200|DPE-400|84N1|84N5
Produkt Typen Magnetfeldsensor
Rotationsprodukte verwendet auf DRF-75M|DRF-94M|DRF-106M|DRF-131M|DRG-75M|DRG-94M|DRG-106M|DRG-131M|RR-56|RR-66|
PRODUCT_WEIGHT_KG 0.0120
Rotary-Serie DRF|DRG|RR
Produktreihe Gripper-Accessories|Slide-Accessories|Rotate-Accessories
Distributor Group - DE Robohand Greifer, Schwenkeinheiten und Linear-Einheiten
Back to Top