LEICHTBAU-ENDEFFEKTOR-TOOLING

SENSOR-GT - SENSOR MOUNT

GT-OPS-84A3-RH-A

Sensorhalterung
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 0.42
Gewicht (kg) 0.19
Material Steel
Distributor Group - DE Endeffektoren
Produktfunktion Robotertooling
DistributorGroup End Effectors
Produktreihe Leichtbau-Tooling-Sensorhalter
PublishedDate 1683651347000
Produkt Typen Sensorechtsschwenkendalterung
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Back to Top